x
Category

אלעד דבי

מנהרות הראל|אשכנזי זלצמן BSA
  • |

אלעד דבי

אלעד החל את דרכו, כצלם של סרטים, בסוף שנות התשעים.

מעבר לצילום סרטי קולנוע, סרטי תעודה, פרסומות, סדרות וסרטי טלוויזיה, אלעד שיתף ומשתף פעולה עם אמנים רבים מאחר וזה אחד הנושאים, שהפכו במרוצת השנים, להיות הקרובים והחשובים לליבו. בזכות שיתופי הפעולה הפוריים הללו, אלעד נחשף לדרכי גישה מגוונות ביצירת סרטים. דרכו הייחודית משלבת שימוש בחומרי גלם ובשיטות עבודה מסורתיות, בעלות קשר ישיר לדברי ימי העשייה הקולנועית, ובד בבד שימוש בטכנולוגיות מודרניות ושפה קולנועית בת זמננו.

אלעד אוהב הרפתקאות ואת הקשרים האנושיים שנוצרים בזמן עשיית סרטים.